Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija on rakentamisen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava henkilö, joka tarvitaan kaikissa rakennushankkeissa niiden koosta ja luonteesta riippumatta. Pääsuunnittelijan tehtävät on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. On tärkeää, että pääsuunnittelija on mukana rakennushankkeessa riittävän ajoissa ja kulkee mukana läpi projektin suunnittelun ja toteutuksen.

Meillä on pitkä kokemus pääsuunnittelijan tehtävistä, ja hoidamme pääsuunnittelijana roolimme niin, ettei asiakkaamme tarvitse murehtia turhasta. Valitsemalla meidät voit olla varma, että kaikki pääsuunnittelijan tehtävät on hoidettu lain vaatimalla tavalla.

Pääsuunnittelijan

Tehtävät

Pääsuunnittelijana tehtävämme on huolehtia seuraavista asioista:

hankkeen aikataulu ja suunnitteluajan riittävyys

suunnittelun lähtötietojen kattavuus ja ajantasaisuus sekä lähtötietojen toimittaminen muille suunnittelijoille (sisustus-, kaluste-, sähkö-, LVI- ja rakennesuunnittelijat)

suunnitelmien riittävyys

huolenpito siitä, että kaikki tarvittavat lupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu sekä toimitettu tarvittaville viranomaisille

lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun yhteensovittaminen ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan hakeminen

suunnittelijoiden vastuunjako ja yhteistyö sekä suunnittelun yhteensovittamisen menettelyt

Mikäli kyseessä ei ole uudisrakennus, on pääsuunnittelijan selvitettävä kattavasti rakennuksen historia, sen ominaispiirteet ja kunto, aiemmat remontit ja korjaukset sekä rakenteita purettaessa ilmi tulevat asiat, jotka vaikuttavat suunnittelutyöhön.