Projektinjohto

Tarjoamme vahvalla ammattitaidolla puurakentamisen projektinjohtopalvelut. Autamme rakennuttajaa esimerkiksi näissä asioissa sekä otamme mielellämme haltuun koko projektinjohdon rakennushankkeen alusta loppuun:

Rakennuttamisen tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

Rakennuttamisen organisointi ja hankintatoimi

Rakennustyömaan valvonta aina työmaan aloituksesta valmiin kohteen käyttöönottoon

Takuuajan velvoitteiden hoitaminen

Sovimme aina jokaisen rakennuttajan kanssa, hoidammeko projektinjohdon kokonaisvaltaisesti vai viemmekö eteenpäin vain tietyn osan siitä. Parhaimmillamme olemme projekteissa, joissa saamme olla mukana alusta loppuun – näin varmistamme meille tyypillisen korkean laadun ja hyvin rakennetun loppukohteen.

Projektia hallinnoidaan aina rakennuttajan kanssa yhteisesti sovittujen laatu-, aikataulu- sekä budjettitavoitteiden mukaisesti. Kokonaisvaltainen projektinjohtomme sopii etenkin pientalorakennuttajille, jotka haluavat jättää rakennusprojektin koordinoinnin täysin ammattilaisille, mutta pysyä silti kartalla siitä, mitä työmaalla tapahtuu.