249

toteutettua hirsikohdetta

22

vuotta työkokemusta