Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja vaaditaan kaikissa rakennuslupaa edellyttävissä rakennustöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi omakotitalon, vapaa-ajan asunnon tai saunamökin rakentaminen. Vastaava työnjohtaja on rakennustyömaalla keskeisessä asemassa, minkä vuoksi taitava ja ammattitaitoinen työnjohtaja on tärkeä sijoitus rakennushankkeen onnistumiseen ja rakennuksen kestävyyteen.

Vastaavan työnjohtajan tehtävä on hallita rakennustyön kokonaisuutta ja laatua sekä huolehtia, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamisen voimassa olevien määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaava työnjohtaja varmistaa, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan viranomaisille sekä huolehtii, että tarkastusasiakirjat pidetään ajan tasalla työmaalla.

Laissa säädettyjen työtehtävien lisäksi vastaava työnjohtaja voi vastata myös muista työmaalla tapahtuvista tehtävistä, joista sovitaan rakennuttajan kanssa aina erikseen.

Vastaavan työnjohtajan

Tehtävät

Vastaavana työnjohtajana hoidamme lain edellyttämällä tavalla seuraavat asiat:

Pyydämme viranomaiskatselmukset riittävän ajoissa sekä teemme tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.

Varmistamme, että rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat.

Teemme tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskivaiheista ja haittavaikutuksista.

Varmistamme, että rakennustyön riskit ja haitat on minimoitu ennen työn aloittamista ja sen aikana. Reagoimme välittömästi, mikäli huomaamme työn aikana puutteita tai virheitä.

Huolehdimme, että työmaalla on rakennustyön vaativuuden edellyttämänä erityisalan työnjohtajana (esim. LVI-työnjohtaja).